Našim klientom sme k dispozícii s viac než 10 ročnou praxou v poskytovaní nasledovných služieb:

 • oprava poloosi
 • oprava vonkajšej alebo vnútornej kĺbovej poloosi
 • oprava, obnova kardánovej osi
 • výmena kardánových súčiastok
 • oprava torzných zadných mostov
 • oprava pohybových mechanizmov

 

Bezplatné určenie chýb , Rýchla, presná práca, Korektné ceny.

 1. Oprava vonkajšej a vnútornej kĺbovej poloosi – brúsenie nad kalibrový rozmer. Číslo povolenia: H 7-14-4629.
  – v prípade prílišného oderu, zlomenia výmena za novú súčiastku za výhodnú cenu.
 2. Oprava “3-vidlicovej” poloosi – uvedenie do pôvodného “výrobného” stavu opravnými prácami určenými podľa MSZ-07-4433-1991/3.1.1. a 3.1.2.
 3. V prípade mechanického (havarijného) poškodenia poloosi – vyrovnávanie ohnutých kompaktných osí.
 4. Výmena špeciálnej poloosi-gumeného zvona

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
– Neprijímame opravy poloosí strnulých mostov!
– Ceny sa menia v závislosti od typov a druhov chýb!
– Na každú opravnú prácu na poloosi poskytujeme 6 – 12 mesačnú záruku v zmysle vládneho nariadenia č. 249/2004!

V prípade vymontovania poloosi z auta a jej vmontovania do auta je potrebné vopred dohodnúť termín!