Oprava motora

Vykonávame opravy všetkých druhov turbonabíjačiek!

Všeobecná opravná technológia.

Odborná oprava turbonabíjačky obsahuje vykonanie nasledovného radu úkonov:

  • rozmontovanie nabíjačky
  • predbežné prečistenie
  • registrácia chýb
  • proces čistenia
  • strojová práca
  • vyváženie otáčacích jednotiek nabíjačky
  • zmontovanie strednej časti
  • preskúšanie strednej časti na skúšobnek lavici a jej vyváženie
  • úplné zmontovanie nabíjačky
  • nastavenie a celková kontrola nabíjačky

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Keďže je proces opravy uzavretý, v záujme kvality nie je možno vynechať jednotlivé pracovné fázy, preto ani na zvláštnu žiadosť, a ani v ojedinelých prípadoch nevykonávame napríklad zmontovanie po registrácii chýb!

Na zhotovené opravné, obnovné práce poskytujeme 6 mesačnú záruku za podmienok určených právnym predpisom!

Dĺžka opráv je závislá od druhu chýb, oprava obyčajne trvá 2 – 3 dni!
Dolu uvedené ceny sú platné pri úhrade v hotovosti!

Obnova turbonabíjačiek:
turbonabíjačku rozmontujeme, zhodnotíme jej technický stav a v závislosti od neho rozhodneme o možnosti jej opravy. Zmontovanie prevádzame s použitím obnovovacej sady zodpovedajúcej danému typu. Technické parametre obnovenej turbonabíjačky sa v každom prípade zhodujú s pôvodnými parametrami.

Oprava turbonabíjačky:
je možné, že počas registrácie chýb sa objavia ďalšie chybné súčiastky, ktorých oprava, výmena nie je súčasťou obnovujúcej technológie (napr. regulátor tlaku, kryt turbíny), preto je potrebné na ich opravu nájsť iné riešenie.
Zohľadníme aj špeciálne želania zákazníka, možné je i vyhotovenie individuálnych prestavieb (napr. regulácia tlaku, zmena geometrie kompresora).

Náhradná turbonabíjačka:
pri výmene turbonabíjačky neprešetrujeme technický stav doručeného kusu, ale okamžite poskytneme zákazníkovi náhradnú, obnovenú nabíjačku.
Toto riešenie odporúčame vtedy, ak je uvedenie motorového vozidla do prevádzky súrne.

Predaj obnovených turbonabíjačiek:
zakúpenie obnovenej turbonabíjačky je možné aj bez odovzdania nabíjačky na výmenu.

Nová turbonabíjačka:
novú turbonabíjačku predávame v prápade presnej znalosti turbočísla, alebo údajov motorového vozidla. Tieto nabíjačky majú aktuálnu cenu, závisiacu od ich druhu, výrobcu a možnosti zaobstarania.

Každú otázku v krátkom čase zodpovieme.