Servoriadenia, servocerpadla renovacia

Oprava prevodovky riadenia

 1. Oprava mechanických hrebeňových prevodoviek riadenia
  – s potrebnou výmenou súčiastok za 1 pracovný deň.
  – Na opravy podľa MSZ-07-44-33-1991/3.1.1. a 3.1.2. poskytujeme v zmysle vládneho nariadenia 249/2004 záruku 6-12-24 mesiacov.
 2. Oprava mechanických šnekových prevodoviek riadenia
  – z dôvodu chýbajúceho vhodného zdroja náhradných súčiastok ich opravu NEVYKONÁVAME!!!
 3. Oprava hrebeňového servo volantu
  – súčastná oprava tesnenia a mechanická oprava
  – po oprave skúška na skúšobnej lavici, za 1 pracovný deň.
  – Na opravy podľa MSZ-07-44-33-1991/3.1.1. a 3.1.2. poskytujeme v zmysle vládneho nariadenia 249/2004 záruku 6-12-24 mesiacov.
 4. Oprava šnekového servo volantu
  – oprava tesnenia a mechanická oprava podľa technológie, za 1-3 pracovné dni.
  – Na opravy podľa MSZ-07-44-33-1991/3.1.1. a 3.1.2. poskytujeme v zmysle vládneho nariadenia 249/2004 záruku 6-12-24 mesiacov.
 5. Oprava servočerpadiel
  – oprava tesnenia a mechanická oprava podľa technológie, za 1 pracovný deň.
  – Na opravy podľa MSZ-07-44-33-1991/3.1.1. a 3.1.2. poskytujeme v zmysle vládneho nariadenia 249/2004 záruku 6-12-24 mesiacov

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

– Použité súčiastky nie je možné v každom prípade opraviť podľa predpísanej technológie!
– Po rozmontovaní súčiastky, určenej na opravu, sa môže ukázať, že je prevodovka riadenia havarijne poškodená, alebo príliš opotrebovaná, respektíve bola neodborne opravovaná! V takýchto prípadoch informujeme zákazníka o nami odporúčanom riešení!